Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Transporti dhe komunikacioni


Parkingje dhe garazhe, 2018

30.04.2019


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, gjatë vitit 2018, numri i parkingjeve dhe garazheve si objekte parkimi është 196, që zen një sipërfaqe prej 582 753 m2.

Sipas të dhënave të përpunuara, 22 034 vende parkimi janë të tipit të hapur, 2 181 vende parkimi janë të tipit të mbyllur, ndërsa te garazhet në kate ka 4 952 vende parkimi.

Krahasuar me vititn 2017, numri i parkingjeve dhe garazheve është rritur për 0.5%.

Në të njejtën periudhë, numri i vendeve të parkimit është rritur për 3.49%, ndërsa te garazhet e mbyllura numri i vendeve të parkingut është zvogëluar për 0.14%, ndërsa në garazhet në kate për 20.1%.

Gjatë vitit 2018, numri i vendeve për parkim në hapësirë të hapur, për personat me nevoja të veçanta, është 460, te garazhet e mbuluara 51, ndërsa te garazhet në kate është 149.

Me këtë hulumtim janë të përfshira subjektet afariste për parkingje publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe parkingjet komunale.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë