Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Shoqëria informatike


Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në amvisëri dhe nga individë, 2023

10.11.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e parë të vitit 2023, 88.0% e amvisërive kanë pasur qasje në internet
nga shtëpia.
Në tremujorin e parë të vitit 2023, nga popullsia e përgjithshme të moshës prej 15 deri 74 vjeç, internet kanë përdorur 85.3%, ndërsa
67.7% e kanë përdorur disa herë gjatë ditës.
53.5% e njerëzve kanë porositur/blerë mallra ose shërbime nëpërmjet internetit ne 12 muajit e fundit.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë