Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Mjedisi jetësor


Mbeturina sipas sektorëve të aktivitetit ekonomik, 2020

31.03.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në vitin 2020 janë krijuar 1 488 mijë tonë mbeturina Nga sasia e përgjithshme e
mbeturinave të krijuara, 71.90 % janë mbeturina të parrezikshme dhe 28.10 % janë mbeturina të rrezikshme. Më shumë mbeturina janë
krijuar në sektorin e Minierave dhe guroreve - 521 mijë tonë (35.03 %).
 
Gjatë vitit 2020 gjithsej janë trajtuar 1 458 mijë tonë mbeturinash. Sasia e mbeturinave të ricikluara ose mbeturinave të dorëzuara për
riciklim është 538 mijë tone. Sipas llojeve të mbeturinave që janë ricikluar, ose dorëzohen për riciklim, sasia më e madhe e mbeturinave
është nga kategoria Mbeturina nga metali i hekurit, metalet pa ngjyrë, Mbeturina nga letra dhe kartoni dhe Mbeturinat prej plastike.
 
Nga mbeturina e krijuar, 30 mijë tonë janë mbeturina të magazinume.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë