Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Kultura


Bibliotekat në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2022

05.09.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës dhe sipas Klasifikmimit të bibliotekave, në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekzistojnë biblioteka – institucione kombëtare dhe biblioteka publike (popullore) kombëtare, të arsimit të lartë, të specializuara, jo të specializuara (shkencave të përgjithshme).

Gjatë vitit 2022, krahasuar me vitin 2019, numri i bibliotekave të specializuara është zvogëluar për 2.1 %, gjithashtu edhe numri i bibliotekave tjera gjatë vitit 2022, krahasuar me vitin 2019, është zvogëluar ndjeshëm.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë