Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Popullsia


Lëvizja natyrore e popullsisë në Republikën e Maqedonisë në tremujorin e katërt të vitit 2023 - të dhënat paraprake

28.02.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e katërt të vitit 2023, numri i lindjeve të gjalla është 4 185 fëmijë në
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i tyre është zvogëluar me 4.5 %.
Në tremujorin e katërt të vitit 2023 kanë vdekur 5 028 persona, nga të cilët 9 foshnje, që shënon ulje prej 1.5 % në krahasim me të njëjtin
tremujor të vitit 2022.
Shtimi natyrorë është negativ - 843 që do të thotë, se numri i lindjeve të gjalla është më i ulët se numri i vdekjeve.
Numri i martesave në këtë tremujor nga viti 2023 është rritur me 1.6 % në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2022 dhe është
2 824 martesa.
Në këtë tremujor kemi 599 raporte për martesa të divorcuara.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë