Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Kultura


Veprimtaria radiodifuzive në Republikën e Maqedonisë, 2019

29.05.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, marrë nga njësitë raportuese, gjatë vitit 2019 në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me veprimtari radiodifuzive ishin angazhuar 107 transmetues, prej të cilave 62 transmetojnë radioprograme, ndërsa 43 program televiziv.

Prej transmetuesve që transmetojnë radioprograme, një prej tyre është ndërmarrje radiodifuzive, 57 ndërmarrje komerciale transmetuese dhe 4 janë institucione transmetuese jofitimprurëse.

Sipas të dhënave, ndërmarrjet publike transmetuese që transmetojn radioprograme gjithsej kanë transmetuar 38 015 orë, prej cilave pjesa më e madhe ose 58.4% është program muzikor.

Ndërmarrjet tregtare radiodifuzive që transmetojnë radioprograme gjithsej kanë transmetuar 499 320 orë radioprogram, prej cilëve pjesa më e madhe ose 63.0%, është program muzikor.

Nga transmetuesit që transmetojnë program televiziv, një është ndërmarrje transmetuese publike dhe 42 janë shoqëri tregtare radiodifuzive.

Transmetuesi publik që transmeton një program televiziv, në përgjithësi transmetoi 23 941 orë program televiziv, prej cilës, pjesa më e madhe ose 27.2% janë dokumentarë dhe program arsimor.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë