Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Kultura


Kultura teknike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

17.08.2021


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, bazuar në raportet e marra nga Shoqata për kulturë teknike të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Teknikë popullore, në vitin 2020, me teknikë kulturore ishin të angazhuar 9 shoqata rajonale per kulturë teknike - Teknikë popullore dhe 6 shoqata profesionale.

Shoqatat rajonale për kulturë teknike në vitin 2020, në manifestimet e përgjithshme të organizuara, kishte pjesëmarrje më të madhe prej 47.0% në gara, në të cilat morën pjesë 35.5% e pjesëmarrësve të të gjitha manifestimeve.

Shoqatat profesionale, në manifestimet e përgjithshme të organizuara, pjesëmarrjen më të madhe prej 39.9% e kishin në gara. Nga numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në manifestime, numri më i madh, prej 60.4%, ishte i pjesëmarrësve në gara.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë