Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indekset e kostos së ndërtimit për objektet e reja për banim individual, tremujori i katërt 2023

28.02.2024


Indekset e kostos së ndërtimit për objektet e reja të banimit individual kanë për qëllim shqyrtimin ose monitorimin e kostove të
ndërmarra nga kompanitë e ndërtimit në procesin e ndërtimit të objekteve të reja për banim individual. Përfituesit kryesorë të të
dhënave mbi indeksin e kostove të ndërtimit për objektet e reja të banimit individual janë ndërrmarjet e ndërtimit, të cilat i referohen
lëvizjes së kostove të ndërtimit në llogaritjet gjatë lidhjes së kontratave të ndërtimit.
Në tremujorin e katërt të vitit 2023, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të njejtë, kostot e ndërtimit për objektet e reja të banimit
individual janë më të larta për 3.2%, kostot për materiale janë më të ulta për 1.5% dhe kostot e puntorëve më të larta për 11.2%.
Në tremujorin e katërt të vitit 2023, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, kostot e ndërtimit për objektet e reja për banim
individual janë më të larta për 5.4%, kostot për materialet më të ulta për 6.4% dhe kostot e puntorëve më të larta për 29.8%.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë