Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregtia e brendshme


Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë, gusht 2023

29.09.2023


Sipas të dhënave paraprake të Entit Shtetëror të Statistikës, në tregtinë me pakicë, në gusht 2023, krahasuar me gusht 2022, shikuar
sipas grupeve dhe klasave, rritje e qarkullimit është vërejtur në normat nominale dhe reale në grupet e mëposhtme: Tregtia me pakicë
me produkte jo ushqimore, përveç karburanteve me 3.9 %, derisa në grupet e tjera është vërejtur rënie si në normën nominale ashtu
edhe në atë reale, konkretisht në: Tregtia me pakicë e ushqimeve, pijeve dhe duhanit (nominale me 4.7 %, dhe reale me 12.9 %),
Tregtia me pakicë, me përjashtim të tregtisë së lëndëve djegëse (nominalisht 0.6 %, dhe realisht me 8.2 %) dhe në tregtinë me pakicë
me karburantet e automobilave (nominalisht me 18.8 %, dhe relisht me 9.8 %).
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë