Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm, shkurt 2021

09.04.2021


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit shkurt të vitit 2021, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të larta për 1.6% në nivel mujor dhe  për 4.2% në nivel vjetor.

Në muajin shkurt 2021, krahasuar me muajin janar 2021, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të larta në sektorët Miniera dhe gurorë për 0.1%, ndërsa në sektorin Industria përpunuese për 1.7%.

Në shkurt të vitit 2021, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të larta në sektorin Miniera dhe gurorë për 0.6%, dhe në sektorin Industria përpunuese për 4.5%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë