Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm, shkurt 2024

09.04.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë muajit shkurt të vitit 2024, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm në nivel mujor janë më të larta për 0.8 %, ndërsa në nivel vjetor janë më të ulëta për 2.3 %.

Në muajin shkurt 2024, në krahasim me muajin janar 2024, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të larta në sektorët Miniera dhe gurorë për 2.2 %, ndërsa në sektorin Industria përpunuese për 0.7 %.

Në shkurt të vitit 2023, në krahasim me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të ulëta në sektorin Miniera dhe gurorë për 13.2 %, dhe në sektorin Industria përpunuese për 1.7 %.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë