Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale - totali, mars 2022

10.05.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit mars 2022, indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve
industriale – totali, është më i lartë për 5.1 % në nivel mujor dhe për 20.3 % në nivel vjetor.
Në muajin mars 2022, krahasuar me muajin shkurt 2021, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali, janë më
të larta në sektorin Miniera dhe gurorë për 1.5 %, në sektorin Industria përpunuese për 5.2%, dhe në sektorin Furnizime me energji
elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 7.2 %.
Në muajin mars 2022, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali,
janë më të larta në sektorin Miniera dhe gurorë për 15.6 %, në sektorin Industria përpunuese për 18.7 % dhe në sektorin Furnizime
me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 54.4 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë