Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale totali, shkurt 2024

09.04.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë muajit shkurt 2024, Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale totali, janë më të larta për 0.4 % në nivel mujor dhe më të ulëta për 2.2 %, në nivel vjetor.

Në muajin shkurt 2024, krahasuar me muajin janar 2024, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale totali, janë më të larta në sektorin Miniera dhe gurorë për 2.0 %, në sektorin Industria përpunuese për 0.6 %, ndërsa më të ulëta në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 5.4 %, derisa në sektorin Furnizim me ujë heqjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve dhe aktivitetet e rehabilitimit të mjedisit mbeten të pa ndryshueshme.

Në muajin shkurt 2024, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale totali, janë më të ulëta në sektorin Miniera dhe gurorë për 12.2 %, në sektorin Industria përpunuese për 1.6 %, në në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 6.3 % ndërsa në sektorin Furnizim me ujë heqjen e ujit, menaxhimin e mbetjeve dhe aktivitetet e rehabilitimit të mjedisit janë më të larta për për 1.6 %.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë