Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale - totali, shkurt 2021

09.04.2021


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit shkurt 2021, Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali, është më i lartë për 1.5% në nivel mujor dhe për 3.9% në nivel vjetor.

Në muajin shkurt 2021, krahasuar me muajin janar 2021, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali, janë më të larta në sektorin Miniera dhe gurorë për 3.6 %, në sektorin Industria përpunuese për 1.3%, dhe në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajrë të kondicionuar për 0.5%

Në muajin shkurt 2021, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali, janë më të larta në sektorin Miniera dhe gurorë për 4.2%, në sektorin Industrinë përpunuese për 3.3% dhe në sektorin  Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajrë të kondicionuar  për 13.4%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë