Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Industria


Indeksi i numrit të punëtorëve në industri, korrik 2023

01.09.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i numrit të punësuarve në industri gjatë muajit korrik të vitit 2023, krahasuar
me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 100.4.
Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit korrik të vitit 2023, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak,
shënon rënie për 2.7 %, në sektorin Industria përpunuese ka rritje nga 0.8 %, ndërsa në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz,
avull dhe ajër të kondicionuar ka rënie nga 4.2 %.
Sipas grupeve kryesore industriale, numri i të punësuarve në industri gjatë muajit korrik të vitit 2023, krahasuar me periudhën e njejtë
të vitit paraprak, shënon rritje tek Produktet kapitale për 12.3 % derisa rënie u vërejt tek Energjia për 5.0 %, Produktet intermediare,
përveç energjisë 3.7 %, Prodhime të qëndrueshme për konsum të gjërë për 5.4 % dhe Prodhime jo të qëndrueshme për konsum të
gjërë për 2.7 %.
Indeksi i numrit të punëtorëve në industri në periudhën janar-korrik 2023, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak është 100.8.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë