Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Master i Shkencave dhe Specialistëve, 2023

25.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në vitin 2023 titullin Master i Shkencave dhe Specialist e kanë fituar gjithsej 1828
persona, nga të cilët 1624 ose 89 % janë master dhe 204 ose 11% specialistë. Numri i masterave dhe specialistëve, krahasuar me vitin
2023, është ulur me 2,9%.
Pjesëmarrja e femrave master në numrin total të personave që kanë marrë gradën shkencore Master i Shkencave në vitin 2023 është
59.8%.
Në vitin 2023, numri më i madh i temave të magjistraturës, 624 ose 38,4%, janë nga fusha e biznesit, administratës dhe drejtësisë,
21,6% janë nga fusha e inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimit, pasuar nga shkencat sociale me 11.9% dhe pjesa tjetër. të fushave janë
me përqindje më të ulët përfaqësimi.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë