Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor, dhjetor 2023

29.01.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në muajin dhjetor të vitit 2023, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve
industriale në tregun vendor në nivel mujor mbesin të pandryshuara, ndërsa në nivel vjetor janë më të ulëta për 2.1 %.
Në muajin dhjetor të vitit 2023, krahasuar me muajin nëntor të vitit 2023, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale
janë më të larta në grupet: Produktet e qëndrueshme për 0.5 % dhe Produktet jo të qëndrueshme për 0.4 %.
Në muajin dhjetor të vitit 2023, krahasuar me muajin dhjetor të vitit 2022, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale
në tregun vendor janë më të ulëta në grupet: Energjia me 12.1 %, Produktet intermediare përveç energjisë për 6.8 % dhe Produktet
kapitale për 6.9 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë