Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit dhe çmimet e shitjes me pakicë, mars 2021

07.04.2021


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit dhe indeksi i çmimeve me pakicë në mars të vitit 2021, krahasuar me muajin paraprak, është 100.5, ndërsa çmimi me pakicë është 100.6.

Rritje e indeksit të konsumit në mars 2021, krahasuar me muajin paraprak, është shënuar te vajrat dhe yndyrërat për 3.5%, frutat e freskëta të ngrira për 2.1%, ujë mineral, pije me gaz, lëngje nga frutat dhe perimet për 1.0%, sheqeri, mjalti dhe çokolada dhe prodhimet e ëmbëla për 0.8%, perimeve të freskëta dhe të ngrira përveç patateve dhe fryteve tjera rrënjore për 0.4%, mishi dhe pijet e rënda për 0.2%.

Gjithashtu, në mars 2021, rritje të harmomnizuar të çmimeve të konsumit është shënuar edhe te mbledhja e ujrave të zeza për 8.2%, karburantet fluide për amvisëri për 7.4%, pajisjes fotografike dhe kinematografike dhe instrumentet optike për 6.8%, karburantet dhe lubrifikantet për mjete transportuese personale për 5.8%, pajisje informatike për përpunimin e të dhënave për 5.5%, automjetet për 3.0%, gazi për amvisëri për 2.3%, aparate të vogla elektrike për amvisëri, salone ondulimi dhe qendra për zbukurime për 0.7%, furnizimi me ujë për 0.5%, mobilje dhe interier për 0.3%, materiale për mirëmbajtjen dhe riparimin e banesës, qilima dhe mbulesa tjera të dyshemesë, pjesë rezerve për automjete personale, aparate dhe prodhime të tjera për higjienë personale për 0.2%.

Ulja e indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit në mars 2021, krahasuar me muajin paraprak, është shënuar te peshku dhe frutat e detit për 0.6% dhe frutave të konzervuara për 0.3%.

Gjithashtu, ulje të indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit është shënuar edhe te mediat për inçizim për 0.9%, pajisja për pranim, inçizim dhe riprodhim të zërit dhe fotografisë për 0.7%, mbathja për 0.5%, kafshët shtëpiake dhe të ngjajshëm për 0.4% dhe veshja për 0.2%.

Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit në mars 2021, në raport me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje prej 2.1%, ndërsa indeksi i çmimeve të shitjes me pakicë shënon rritje për 2.6%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë