Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës


Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, dhjetor 2023

22.02.2024


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit, gjatë muajit  dhjetor 2023 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2022, është 116.8.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit në sektorët: Administrim publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm (28.2%), Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër te kondicionuar (27.1%) dhe Ndërtimtaria (21.5%).

Rritja e pagës mesatare mujore bruto për të punësuar, krahasuar me muajin paraprak, është vënë re në sektorët: Ndërtimtaria (9.6%), Minierat dhe guroret (industria nxjerrëse) (8.8%) dhe Arte, argëtim dhe rekreacion (8.8%).

Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, gjatë muajit  dhjetor 2023, është  60 036  denarë.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë