Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës

Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, mars 2022

20.05.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit, gjatë muajit mars 2022 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2021, është 110.3.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit në sektorët: Veprimtaritë financiare dhe të sigurimit (21.7%), Arte, argëtim dhe rekreacion (20.6%) dhe Akmodimi dhe shërbimi ushqimor (20.0%).

Rritje e pagës mesatare mujore bruto për të punësuar, krahasuar me muajin paraprak, është vënë re në sektorët: Veprimtaritë financiare dhe të sigurimit (17.2), Minierat dhe guroret (14.0%) dhe Industria përpunuese (7.2%).

Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, gjatë muajit mars 2022, është 46 430 denarë.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666  

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë