Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve në bujqësi, mars 2021

15.04.2021


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, Indeksi i çmimeve në bujqësi gjatë muajit mars të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njejtë nga viti paraprak, tek inputi është ritur për 8.9 %, ndërsa tek autputi është zvogëluar për 4.2%.

Në shkurt të vitit 2021, krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2020, Indeksi i çmimeve të input 1 (mjetet e shpenzuara në bujqësi) është 109.6, ndërsa indeksi i çmimeve të input 2 (mjete dedikuar për investime në bujqësi) është 100.2.

Në pjesën autput, në mars të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore është 95.3, ndërsa indeksi i çmimeve të prodhimeve shtazore është 98.4.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë