Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve në bujqësi, shkurt 2024

14.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i çmimeve në bujqësi gjatë muajit shkurt të vitit 2024, krahasuar me periudhën
e njejtë nga viti paraprak, tek inputi është zvogëluar për 3.7 %, ndërsa tek autputi vërehet ulje nga 15.9 %.
Në shkurt të vitit 2024, krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2023, Indeksi i çmimeve të input 1 (mjetet e shpenzuara në bujqësi) është
95.6, ndërsa indeksi i çmimeve të imput 2 (mjete dedikuar për investime në bujqësi) është 106.3.
Në pjesën autput, në shkurt të vitit 2024, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore
është 81.5, ndërsa indeksi i çmimeve të prodhimeve shtazore është 104.6.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë