Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Blegtori dhe peshkim


Prodhime blegtorale, 2023

29.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, prodhimi i qumështit të lopës në vitin 2023 është 238 328 mijë litra, që është për 26.5%
më pak krahasuar me vitin paraprak.
Rënie e prodhimit në vitin 2023 është vërejtur te qumështi i deles për 20.5% krahasuar me vitin paraprak.
Prodhimi i qumështit të dhisë është rritur për 3.3% krahasuar me vitin paraprak.
Prodhimi i përgjithshëm i mishit është ulur për 7.4%.
Prej prodhimeve tjera blegtorale, gjatë vitit 2023, krahasuar me vitin 2022 është vërejtur rritja e prodhimit të vezëve dhe ulja e prodhimit
të leshit.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë