Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tendencat afariste

Tendencat afariste në industrinë prodhuese, mars 2021

15.04.2021


Sipas vlerësimit të udhëheqësve të subjekteve afariste, indikatori i besimit në industrinë prodhuese gjatë muajit mars të vitit 2021 është rritur për 0.3 pikë përqindjeje dhe krahasuar me muajin shkurt të vitit 2021 është 14.5, ndërsa krahasuar me muajin mars të vitit 2020 është ulur për 0.5% pikë përqindjeje.

Gjendja e  sigurimit të prodhimit me porosi, gjatë muajit mars të vitit 2021 krahasuar me muajin shkurt të vitit 2021, është më e favorshme, pritshmëritë për vëllimin e prodhimit në tre muajt e ardhshëm janë më të favorshme krahasuar me muajin e kaluar, ndërkohë që rezervat e prodhimeve të gatshme janë zvogëluar.

Vlerësimi për gjendjen ekonomike të subjekteve afariste në muajin mars të vitit 2021 është më e favorshme krahasuar me muajin e kaluar dhe më e favorshme në krahasim me muajin mars të vitit 2020. Pritet që numri i të punësuarve të zvogëlohet.

Shfrytëzimi mesatar i kapaciteteve të subjekteve afariste gjatë muajit mars të vitit 2021 është 71.1% nga shfrytëzimi normal.

Ndikimin më të madh në kufizimin e vëllimit të prodhimit kanë faktorët si në vijim: kërkesa e pamjaftueshme e huaj me 21.4%, mjedisi i pasigurt ekonomik me 15.9%, mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar me 14.9% dhe kërkesa e pamjaftueshme vendore me 14.2%. 

  Shkarko publikimin

  

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë