Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tendencat afariste


Tendencat afariste në tregtinë me pakicë, tremujori i katërt- T4 2019

22.01.2020


Sipas vlerësimit të udhëheqësve të subjekteve afariste, indikatori i besimit në tregtinë me pakicë në tremujorin e katërt të vitit 2019 është rritur për 0.3 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndërsa më i lartë për 0.5 pikë përqindje krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit 2018.

Gjendja ekonomike e subjekteve afariste në tremujorin e katërt të vitit 2019 është më e favorshme krahasuar me tremujorin e mëparshëm si dhe krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit 2018. Pritet të jetë e favorshme edhe në dy tremujorët e ardhshëm. Sasia e rezervave ndjeshëm është ulur krahasuar me tremujorin paraprak.

Gjendja financiare në tremujorin e katërt të vitit 2019 është më e favorshme krahasuar me tremujorin paraprak të vitit 2019.

Vlerësimi i porosive të pritshme për periudhën që vijon është se të njejtat do të rriten, ndërsa pritet të ulet numri i të punësuarve.

Çmimet e shitjes në tremujorin e katërt të vitit 2019 janë ulur krahasuar me të mëparshmën, ndërsa pritet stabilizimi i tyre në tre muajt e ardhshëm.

Ndikim më të madhë në kufizimin e gjendjes ekonomike të subjekteve afariste gjatë tremujorit të katërt të vitit 2019 kanë: mungesa e kuadrit profesional me 23.9%, rritja e konkurencës së tregut me 19.1%, rritja e kostos së punës me 17.6%, kërkesa e dobët nga blerësit me 16.6%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë