Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Turizmi dhe Hotelieri

Turizmi, shkurt 2021

12.04.2021


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, numri i turistëve gjatë muajit shkurt të vitit 2021 është 27 569, ndërsa numri i netëve të kaluara është 60 013.

Numri i turistëve në muajin shkurt 2021, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, është ulur për 41.7%, ndërsa numri i netëve të kaluara është ulur për 36.8%.

Numri i turistëve vendor në shkurt të vitit 2021, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është ulur për 10.4%, ndërsa numri i turistëve të huaj është ulur për 60.2%.

Numri i netëve të kaluara te turistët vendor në shkurt të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak është ulur për 14.8%, ndërsa numri i netëve të kaluara të turistëve të huaj është ulur për 52.1%.

Në periudhën janar - shkurt të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njejtë nga viti paraprak, numri i turistëve është ulur për 45.7%, edhe atë: te turistët vendor është ulur për 11.3%, dhe te turistët e huaj për 65.4%.

Në periudhën janar - shkurt të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njejtë nga viti paraprak, numri i netëve të kaluara është ulur për 38.9%, gjithashtu te turistët vendor për 15.1%, dhe te turistët e huaj për 56.4%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë