Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Shoqëria informatike


Përdorimi i teknologjive informatiko-komunikative në subjektet afariste, 2023

02.10.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të statistikës, gjatë vitit 2023, 96.4 % e subjekteve afariste kanë përdorur kompjuter në punët e tyre.
Qasja në Internet me brezë të gjërë përmes linjës fikse kanë pasur 91.6 % e subjekteve afariste me dhjetë ose më tepër të punësuar.
Nga numri i përgjithshëm i subjekteve afariste, 52.5 % kanë web faqe ose faqe kryesore-ballinën.
Në raport me tregtinë elektronike, 14.7 % nga subjektet afariste me shitje elektronike pranuan porosi nëpërmjet rrjetit kompjuterik,
ndërsa 14.3 % nga subjektet afariste pranuan porosi për mallra dhe shërbime nëpërmjet web-shitjes.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë