Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregtia e jashtme

Tregtia e jashtme, janar-mars 2021

06.05.2021


Sipas të dhënave paraprake të Entit shtetëror të statistikës, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në janar-mars të vitit 2021, është 102 437 017 mijë denarë, me ç’rast shënon rritje prej 18.1 % krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Vlera e mallit të importuar, në janar-mars të vitit 2021, është 134 984 743 mijë denarë, që është për 14.2 % më shumë krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak.

Deficiti tregtar, në janar-mars të vitit 2021, është 32 547 727 mijë denarë.

Mbulimi i importit me eksport, në janar-mars të vitit 2021, është 75.9 %.

Këmbimi tregtar sipas prodhimeve tregon se në eskport, pjesëmarrje më të madhe kanë: katalizatorët e transportuesve me metale fisnike ose komponimet e tyre, grupe të përçuesve për ndezje dhe të ngjajshme, për automjete, aeroplanë ose anije, pjesë nga ulset nga nëngrupa 821.1 dhe feronikeli.

Në importin më së shumti janë të përfaqësuara platina dhe lëgurat e platinës, të papërpunuara ose në pluhur, vajrat e naftës dhe vajrat e përfituara nga mineralet bituminoze (përveç lëndës së parë) dhe produkte keramike për përdorim laboratorik, kimik dhe industrial.

Në periudhën janar-mars të vitit 2021, sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit tregtar, Republika e Maqedonisë së Veriut ka tregtuar më shumë me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Greqinë, Sërbinë dhe Kinën.

 

Këmbimi tregtar i shprehur në euro dhe dollarë amerikan

Vlera e përgjithshme e mallrave të eksportuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut, e shprehur në euro, në periudhën janar-mars të vitit 2021, është 1 661 216 mijë euro dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje prej 18.0 %

Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njejtë, është 2 188 960 mijë euro, që është për 14.1 % më shumë , krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak.

Deficiti tregtar, në periudhën janar-mars të vitit 2021, është 527 743 mijë euro.

Vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Republika e Maqedonisë së Veriut, në janar-mars të vitit 2021, është 2 002 586 mijë dollarë amerikan dhe shënon rritje prej 29.0 % krahasuar me të njejtën periudhë nga viti paraprak. Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njejtë, është 2 637 519 mijë dollarë amerikan, që është për 24.6 % më shumë krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak.

Deficiti tregtar, në periudhën janar-mars të vitit 2021, është 634 933 mijë dollarë amerikan.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë