Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregtia e jashtme

Tregtia e jashtme, janar - mars 2022

06.05.2022


Sipas të dhënave paraprake të Entit shtetëror të statistikës, vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në janar-mars të vitit 2022, është 119 642 988 mijë denarë, me ç’rast shënon rritje prej 16.8 % krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Vlera e mallit të importuar, në janar-mars të vitit 2022, është 174 829 888 mijë denarë, që është për 29.4 % më shumë krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Deficiti tregtar, në janar - mars të vitit 2022, është 55 186 899 mijë denarë. Mbulimi i importit me eksport, në janar - mars të vitit 2022, është 68.4 %. Këmbimi tregtar sipas prodhimeve tregon se në eskport, pjesëmarrje më të madhe kanë: katalizatorët e transportuesve me metale fisnike ose komponimet e tyre, grupe të përçuesve për ndezje dhe të ngjajshme, për automjete, aeroplanë ose anije, pjesë nga ulset nga nëngrupa 821.1 dhe feronikeli. Në importin më së shumti janë të përfaqësuara energjia elektrike, vajrat e naftës dhe vajrat e përftuara nga mineralet bituminoze (përveç lëndës së parë) metalet e tjera të grupit të platinit dhe lidhjet e tyre, të papërpunuara ose në formë pluhuri dhe metale fisnike në gjendje koloidale; komponimet, organike ose inorganike, të metaleve fisnike, të përcaktuara ose të papërcaktuara kimikisht; amalgame të metaleve fisnike. Në periudhën janar-mars të vitit 2022, sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit tregtar, Republika e Maqedonisë së Veriut ka tregtuar më shumë me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Greqinë, Bullgarinë dhe Serbinë.

Këmbimi tregtar i shprehur në euro dhe dollarë amerikan

Vlera e përgjithshme e mallrave të eksportuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut, e shprehur në euro, në periudhën janar-mars të vitit 2022, është 1 939 273 mijë euro dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje prej 16.7 % Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njejtë, është 2 833 801 mijë euro, që është për 29.3 % më shumë , krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak. Deficiti tregtar, në periudhën janar-mars të vitit 2022, është 894 528 mijë euro. Vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga Republika e Maqedonisë së Veriut, në janar-mars të vitit 2022, është 2 174 918 mijë dollarë amerikan dhe shënon rritje prej 8.6 % krahasuar me të njejtën periudhë nga viti paraprak. Vlera e mallit të importuar, në periudhën e njejtë, është 3 179 492 mijë dollarë amerikan, që është për 20.4 % më shumë krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Deficiti tregtar, në periudhën janar-mars të vitit 2022, është 1 004 574 mijë dollarë amerikan.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë