+A   |  -A
ïïï: 694 | âââ: 74880
Skip Navigation LinksНасловна Контакти

Контакти

Државен завод за статистика
ул. „Даме Груев“ бр.4
тел: 02 3295 600
факс: 02 3111 336; 3136-197
 
Кабинет на директорот
тел/факс: 02 3295 666
факс: 02 3136-197

Нарачка и претплата на публикации:
тел: 02 3295 850
факс: ++389 2 3111 336;
е-пошта:
publikum@stat.gov.mk

Барања за податоци:
тел: 02 3295 641; 02 3295 738;  02 3295 741
факс: 02 3111 336
е-пошта: info@stat.gov.mk
 
Библиотека:
тел: 02 3295 838;  
тел:02 3295 638
е-пошта
biblioteka@stat.gov.mk

Односи со јавноста:
Јасмина Ѓоргиева 
моб:075/402 335;
е-пошта: press@stat.gov.mk
Офицер за заштита на лични податоци:
Слободан Малевски 
тел:02/3295 679;
е-пошта: Slobodan.malevski@stat.gov.mk
Заменик-офицер за заштита на лични податоци:
Кирил Трајаноски 
тел:02/3295 670;

Комуникација со лица со посебни потреби:
Кирил Ангелов 
тел: 02 3295 738

Контакт со регионални одделенија

Скопје
„Булевар Илинден", бр.82 
(градско собрание,барака бр.8)
тел: 02 3109 513
e-пошта:
olivera.ilievska@stat.gov.mk
 
Охрид
„Димитар Влахов" бб (општина Охрид)
тел:046 231 241
факс: 046 231 241
e-пошта:
mirjanaj@stat.gov.mk

Велес
„Панко Брашнар" бб (општина Велес)
тел.043 212 052
факс 043 212 051
e-пошта:
marijal@stat.gov.mk
 
Штип
„Васил Главинов" бб (општина Штип)
тел.032 391 199
факс 032 389 767
e-пошта:
suzanat@stat.gov.mk
 
Битола
„Виенска" бр.12
тел.047 202 845
факс 047 202 846
e-пошта:
petrek@stat.gov.mk
 
Куманово
„11 Октомври" бр.11 (општина Куманово)
тел:031 438 100
факс: 031 438 105
e-пошта:
daniela.petrovska@stat.gov.mk
 
Струмица
„Ленинова" бр.23
тел:034 349 640
факс: 034 349 642
e-пошта:

контакт лице:Виолета Миланова
violeta.milanova@stat.gov.mk
 
Тетово
 „ЈНА" бр.56 (општина Тетово)
тел:044 352 210
факс: 044 352 052
e-пошта:
toniz@stat.gov.mk


Голема мапа


Оставете порака или коментар

Име: *


е-пошта: *


Компанија:
 


Порака: *© Државен завод за статистика