Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


 

За Државниот завод за статистика

Статистичките информации во денешно време се од суштинско значење за процесот на одлучување во едно општество.

Државниот завод за статистика  е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република  Северна Македонија. Основни функции на институцијата се прибирање, обработка и дисеминација на статистички податоци за демографските, социјалните и економските појави во македонското општество.

Освен тоа, Државниот завод за статистика е основен носител и координатор на статистичкиот систем на земјата, тој е одговорна институција за меѓународната соработка во областа на статистиката, како и за дефинирање на статистичките методологии и стандарди и за обезбедување заштита на индивидуалните податоци што се прибираат од индивидуални лица и од правни субјекти.

Државниот завод за статистика својата дејност ја реализира во согласност со Законот за државната статистика (1997, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2020) заедно со другите учесници во статистичкиот систем на државата дефинирани со Програмата за  статистички истражувањa .

Официјалната статистика се продуцира во согласност со принципите за неутралност, стручна независност, објективност, рационалност и заштита на индивидуалните податоци.

Стратешките цели и основните вредности се дефинирани во Стратeгискиот план,  и според овој документ визијата на Државниот завод за статистика е да биде препознаен како институција што обезбедува квалитетни, навремени и меѓународно споредливи статистички податоци.

Државниот завод за статистика е лоциран во Скопје и во институцијата работат 228 лица (160 во Централниот завод  и 68 лица во 8-те регионални одделенија).

Од јули 2017 година со Државниот завод за статистика раководи Апостол Симовски кој за својата работа одговара пред Владата на Република Северна Македонија. Во согласност со Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор во декември 2020 година донесена е новата организациска шема на институцијата .

Стручно и советодавно тело на државната статистика е Советот за статистика . Членовите на Советот се именувани од Собранието на Република Северна Македонија.

Државниот завод за статистика со благодарност ќе ги прими мислењата и предлозите ( е- пошта: info@stat.gov.mk) од пријателите на македонската статистика за подобрување на достапноста на статистичките податоци.

 

Контакти

Државен завод за статистика
ул. „Даме Груев“ бр.4
тел: 02 3295 600
факс: 02 3111 336; 
 
Директор
Апостол Симовски
 
Заменик на директорот
Иљми Селами
 
Кабинет на директорот
тел/факс: 02 3295 666
факс: 023136-197


 
 
 
Нарачка и претплата на публикации:
тел: 02 3295 850
факс: ++389 2 3111 336;
е-пошта: info@stat.gov.mk
 
 
Барања за податоци:
тел: 02 3295 641
; 02 3295 741;
02 3295 642 и 02 3295 642
факс: 02 3111 336
е-пошта: info@stat.gov.mk
 
 
 
Односи со јавноста:
Јасмина Ѓоргиева
 
моб:075/402 335;
е-пошта: press@stat.gov.mk 
 
Офицер за заштита на лични податоци:
Слободан Малевски
 
тел:02/3295 679;
 
Заменик-офицер за лични податоци:
Кирил Трајаноски
 
тел:02/3295 670;

 

 

Контакт со регионални одделенија

 
Скопје
Градски парк, барака бр.8
(градско собрание)
тел: 02 3130-810
контакт лице: Ќенан Буши
e-пошта:kenan.busi@stat.gov.mk
 
Охрид
„Димитар Влахов" бб (општина Охрид)
тел:046-231-282
факс: 046 231 242
контакт лице: 
Илче Здравески
e-пошта: ilcez@stat.gov.mk
 
Велес
„ЈНА" бр.1 (општина Велес)
тел.043-212-041
факс 043 212 051
контакт лице: Драган Стојаноски
e-пошта: dragan.stojanoski@stat.gov.mk
 
Штип
„Васил Главинов" бб (општина Штип)
тел.032-387-767
факс 032 389 767
контакт лице: Димитар Рунчев
e-пошта: dimitarr@stat.gov.mk
 
Битола
„29 Ноември" бр.12
тел.047-202-845
факс 047 202 846
контакт лице: 
Лилјана Кузмановска
e-пошта: liljanak@stat.gov.mk
 
Куманово
„11 Октомври" бр.11 (општина Куманово)
тел:031 438 102
факс: 031 438 105
контакт лице: Даниела Петровска
e-пошта: daniela.petrovska@stat.gov.mk
 
Струмица
„Ленинова" 23
тел:034 349 641
факс: 034-349-646
контакт лице: Билјана Митева
 
Тетово
 „ЈНА" бр.56 (општина Тетово)
тел:044 352 210
факс: 044 352 052
контакт лице: 
Ремзи Бајрами
e-пошта: remzi.bajrami@stat.gov.mk
 

 


     

© Државен завод за статистика