+A   |  -A
ïïï: 4092 | âââ: 110332
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Број на станови во државна сопственост


Цел на истражувањето

Целта на ова истражување е да се обезбедат информации за промената на бројот на становите во државна сопственост.

Резултатите од истражувањето ќе се користат за потребите на планирањето и анализи при кроењето на станбената политика во нашата држава.

Единици на посматрање

  1. Бројот и корисната површина на новоизградените и купените станови.
  2. Бројот и корисната површина на отуѓените или урнатите станови.

Извештајни единици

Извештајот за управување со државниот станбен простор го пополнуваат сите јавни претпријатија кои управуваат со станови и деловни простории и инвестираат во станбената изградба:
  1. Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор и неговите подрачни единици.     
  2. Министерството за одбрана.     
  3. Јавното претпријатие - Македонски железници.Последно ажурирање: 08.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика