+A   |  -A
ïïï: 43605 | âââ: 136035
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари


Извори и методи за прибирање на податоците

Податоците за цените и количествата на земјоделските производи и живиот добиток се прибираат со неделни истражувања.

Опфат

Извештајни единици за наведените статистички истражувања се 13 зелени пазари, 2 пазара на големо и 6 добиточни пазари. Податоците се прибираат дневно и тоа во т.н. пазарен ден за секој пазар одделно. Се прибираат податоци за највисоката, најчестата и најниската цена, а за пазарите на големо и за добиточните пазари се прибираат податоци и за понудените количества. Во следењето на цените не се вклучени маркетите во рамките на пазарите.

Дефиниции

Најчеста цена е онаа цена која најчесто се повторува кај одреден производ, на одреден пазар, без оглед на квалитетот на производот.

Понуден број на грла претставува просечната понуда на одредена категорија добиток, на одреден добиточен пазар.

Понуденото количество се определува како количество изразено во килограми, парчиња или врзопи, кое е понудено за одреден производ на одреден пазар.Последно ажурирање: 08.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Цени 
  
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
  Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
  Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
  Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
  Индекси на цените во угостителството
  Индекси на цените во земјоделството
  Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
  Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
  Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
  Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци


   


© Државен завод за статистика