+A   |  -A
ïïï: 2622 | âââ: 80778
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство


Вредноста на договорените градежни работи претставува вредност на договорените работи кои треба да се извршат во текот на извештајното тримесечје. Вредноста на раскинатите договори не се вклучува во овие категории.

Вредноста на извршените градежни работи претставува вредност на реално извршените градежни работи на градежните објекти во текот на извештајното тримесечје. Вредноста на извршените градежни работи се добива од пресметковните ситуации. Таа треба да ги опфати и сите занаетчиски и инсталатерски работи и услуги извршени во текот на тримесечјето.Последно ажурирање: 30.01.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика