+A   |  -A
ïïï: 535 | âââ: 76523
Skip Navigation Links

Национални класификации


 
КодНазивГодина*)Генерални карактеристикиЛинкPDFExcel 
09.22Номенклатура на територијалните единици за статистика - НУТС, 20012001 Преземи
09.22Номенклатура на територијалните единици за статистика - НТЕС, 20072007 Преземи Преземи Преземи
09.22Номенклатура на територијалните единици за статистика - НТЕС (2014)2013 Преземи Преземи Преземи
09.22Номенклатура на територијалните единици за статистика - НТЕС, 20192019 Преземи Преземи Преземи

*) година на референтната меѓународна класификација

    Национални класификации


© Државен завод за статистика