+A   |  -A
ïïï: 354 | âââ: 75660
Skip Navigation Links

Национални класификации


 
КодНазивГодина*)Генерални карактеристикиЛинкPDFExcel 
02.25Номенклатура на производи (1986)1986 Преземи
02.25Номенклатура на индустриски производи (1990)1990 Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи (2000)1998 Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи, 20052005 Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи, 20082008 Преземи Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи, 20122012 Преземи Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи, 20132013 Преземи Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи, 20152015 Преземи Преземи Преземи Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи, 20162016 Преземи Преземи Преземи Преземи
02.25Национална номенклатура на индустриски производи, 2017-20182017-2018 Преземи Преземи Преземи Преземи

*) година на референтната меѓународна класификација

    Национални класификации


© Државен завод за статистика