+A   |  -A
ïïï: 448 | âââ: 68876
Skip Navigation Links

Национални класификации


 
КодНазивГодина*)Генерални карактеристикиЛинкPDFExcel 
02.32Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив (2011)2008 Преземи
02.32Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив (2018) 2015 Преземи Преземи Преземи

*) година на референтната меѓународна класификација

    Национални класификации


© Државен завод за статистика