Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Investimet

Investimet në asete fikse paraqesin vlerën e përgjithshme të prokurimeve të aseteve fikse, e zvogëluar për tjetërsime të aseteve fikse gjatë periudhës përllogaritëse dhe e ngritur për shtesa të caktuara të vlerës së mjeteve të paprodhuara.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени  ( 2021) : 171094 мил. денари (дефинитивни податоци)

  Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени  ( 2021 / 2020) : 18.4 % (дефинитивни податоци)

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Инвестициите во материјални основни средства опфаќаат:
- изградба на станови
- други згради и структури,
- машини и опрема
- култивирани (одгледувани) средства.

Инвестициите во други згради и структури опфаќаат:
- високоградба,
- нискоградба и
- хидроградба.

Поголемите подобрувања (унапредувања) на материјалните непроизведени средства ги опфаќаат подобрувањата на квантитетот, квалитетот или продуктивноста на земјата или го спречуваат нејзиното влошување.

Трошоците поврзани со трансфер на сопственоста на непроизведените средства ги опфаќаат сите трошоци поврзани со купување и продавање на земјата, без да се вклучи вредноста на самата продажба, односно купувањето на земјата.


 


© Enti shtetëror për statistikë