Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Инвестиции


Избери клучен показател:Временска серија за: Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени

2021171094мил. денари (дефинитивни податоци) 
2021 / 202018.4% (дефинитивни податоци) 
2021162392мил. денари (претходни податоци) 
2021 / 202012.4% (претходни податоци) 
2015 / 20147.9% (претходни податоци) 
2015129095мил. денари (претходни податоци) 
2014123549мил. денари 
2014 / 20133.8% (претходни податоци) 
2013119003мил. денари 
2013 / 20127.6% (претходни податоци) 
2012109071мил. денари  
2012 / 201111.3% (претходни податоци) 
2011109219мил. денари  
2011 / 201013.9% (претходни податоци) 
2010100851мил. денари 
2010 / 20091.3% 
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика