Skip Navigation LinksНасловна Имиња и презимиња
 
АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ НА ИМИЊА И ПРЕЗИМИЊА
Апликацијата за пребарување на имиња и презимиња, Ви овозможува да дознаете колку бараното име или презиме се појавува и е карактеристично на ниво на Република Македонија и на ниво на осумте региони во Република Македонија.

Забелешка: Апликацијата овозможува одделно пребарување само на имиња или само на презимиња.
Изберете критериум за пребарување:
 
Изберете пол:
 
Изберете начин на прикажување:
 
Внесете име или презиме:

 
 
 Извор на податоците

Извор на податоците во базата на имиња и презимиња на граѓаните на Република Македонија е состојбата на крајот на годината (31.12.2023г.) од административниот регистар на население.

Имињата, односно презимињата под 5 појавувања на ниво на РМ и на ниво на регион не се прикажани.

Објаснување за начинот на пребарувања

За користење на апликацијата за пребарување на имиња или презимиња треба да се користи МК поддршка и да се напишани со расположливиот сет на букви од македонската азбука. Секое име или презиме кое е составено од два збора (на пр. АНА МАРИЈА, ХАЏИ РИСТЕСКИ итн...) се смета за едно име или презиме, а не како две одделни имиња или презимиња.

За имињата и презимињата кои ги содржат буквите: Ѓ, Љ, Њ, Ќ и Џ покрај соодветната буква од македонската азбука може да се користат и следниве букви: Љ = ЛЈ, Ѓ = ГЈ, Њ = НЈ, Ќ = К и Џ= ДЈ или ДЖ.
 


© Државен завод за статистика