Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Шумарство


Избери клучен показател:Временска серија за: Исечена бруто-дрвна маса

2021700136m 3 
2018/2017- 0.7% 
2018801947m 3 
2018/2017- 0.7% 
2017807441m 3 
2017/2016- 9.3% 
2016890082m 3 
2016/20154.8% 
2015849334m 3 
2014655427m 3 
2014/2013-5.3% 
2013691972m 3 
2013/2012-11.2% 
2012779038m 3 
2012/2011-9.1% 
2011856963m 3 
2011/2010-1.62% 
2010871130 m 3 
2010/2009-3.95% 
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика