Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Градежништво


Избери клучен показател:Временска серија за: Број на издадени одобренија за градење

02.2024387  
01.2024256  
12.2023293  
11.2023318  
10.2023325  
09.2023344  
08.2023344  
07.2023280  
06.2023242  
05.2023317  
04.2022330  
03.2022415  
02.2022352  
01.2022390  
12.2022307  
11.2022354  
10.2022373  
09.2022277  
08.2022378  
07.2022422  
06.2022277  
05.2022323  
04.2022337  
03.2022373  
02.2022250  
01.2022259  
12.2021378  
11.2021406  
10.2021509  
09.2021318  
08.2021276  
07.2021446  
06.2021320  
05.2021300  
04.2021233  
03.2021338  
02.2021346  
01.2021199  
12.2020305  
11.2020208  
10.2020270  
09.2020248  
08.2020184  
07.2020284  
06.2020273  
05.2020161  
04.2020173  
03.2020219  
02.2020248  
01.2020264  
12.2019286  
11.2019243  
10.2019308  
09.2019214  
08.2019210  
07.2019284  
06.2019202  
05.2019222  
04.2019240  
03.2019277  
02.2019153  
01.2019307  
12.2018292  
11.2018292  
10.2018276  
09.2018219  
08.2018192  
07.2018276  
06.2018205  
05.2018222  
04.2018249  
03.2018211  
02.2018177  
01.2018189  
12.2017257  
11.2017229  
10.2017400  
09.2017222  
08.2017232  
07.2017205  
06.2017230  
05.2017241  
04.2017 259  
03.2017 384  
02.2017363  
01.2017368  
12.2016333  
11.2016363  
10.2016291  
09.2016297  
08.2016249  
07.2016256  
06.2016274  
05.2016292  
04.2016228  
03.2016196  
02.2016335  
01.2016263  
12.2015336  
10.2015326  
09.2015316  
08.2015206  
07.2015359  
06.2015186  
05.2015186  
04.2015210  
03.2015238  
02.2015226  
01.2015236  
12.2014305  
11.2014281  
10.2014241  
09.2014264  
08.2014155  
07.2014209  
06.2014169  
05.2014194  
04.2014205  
03.2014253  
02.2014212  
01.2014140  
12.2013239  
09.2013121  
09.2013121  
08.2013140  
06.2013180  
07.2013179  
05.2013209  
04.2013241  
03.2013231  
02.2013219  
1 .2013181  
12.2012277  
11.2012232  
10.2012258  
09.2012266  
08.2012272  
07.2012242  
06.2012249  
05.2012245  
04.2012200  
03.2012210  
02.2012174  
01.2012169  
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика