Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Надворешна трговија


Избери клучен показател:Временска серија за: Извоз на стоки

01 2024600 493илјади САД долари 
01-12 20238 996 952илјади САД долари 
01-11 20238 278 982илјади САД долари 
01-10 20237 503 743илјади САД долари 
01-09 20236 758 691илјади САД долари 
01-08 20235 969 805илјади САД долари 
01-07 20235 364 508илјади САД долари 
01-06 20234 595 630илјади САД долари 
01-05 20233 843 642илјади САД долари 
01-04 20233 006 252илјади САД долари 
01-03 20232 282 159илјади САД долари 
01-02 20231 442 307илјади САД долари 
01 2023671 344илјади САД долари 
01-12 20228 729 356илјади САД долари 
01-11 20228 041 464илјади САД долари 
01-10 20227 310 275илјади САД долари 
01-09 20226 550 536илјади САД долари 
01-08 20225 796 404илјади САД долари 
01-07 20225 158 725илјади САД долари 
01-06 20224 476 298илјади САД долари 
01-05 20223 690 742илјади САД долари 
01-04 20222 914 822илјади САД долари 
01-03 20222 174 913илјади САД долари 
01-02 20221 378 446илјади САД долари 
01-2022618 118илјади САД долари 
01-12 20218 244 916илјади САД долари 
01-11 20217 574 643илјади САД долари 
01-10 20216 872 491илјади САД долари 
01-09 20216 188 944илјади САД долари 
01-08 20215 523 495илјади САД долари 
01-07 20214 856 867илјади САД долари 
01-06 20214 162 615илјади САД долари 
01-05 20213 450 468илјади САД долари 
01-04 20212 771 042илјади САД долари 
01-03 20212 024 015илјади САД долари 
01-02 20211 310 196илјади САД долари 
01 2021641 905илјади САД долари 
01-12 20206 636 824илјади САД долари 
01-11 20205 973 513илјади САД долари 
01-10 20205 288 567илјади САД долари 
01-09 20204 584 893илјади САД долари 
01-08 20203 892 323илјади САД долари 
01-07 20203 299 868илјади САД долари 
01-06 20202 707 614илјади САД долари 
01-05 20202 154 073илјади САД долари 
01-04 20201 783 866илјади САД долари 
01-03 20201 554 076илјади САД долари 
01-02.20201 075 121илјади САД долари 
01.2020507 636илјади САД долари 
01-12.20197 198 302илјади САД долари 
01-11.20196 638 555илјади САД долари 
01-10.20196 010 123илјади САД долари 
01-09.20195 383 946илјади САД долари 
01-08.20194 761 824илјади САД долари 
01-07.20194 203 669илјади САД долари 
01-06.20193 567 128илјади САД долари 
01-05.20192 963 516илјади САД долари 
01-04.20192 338 946илјади САД долари 
01-03.20191 741 535илјади САД долари 
01-02.20191 076 377илјади САД долари 
01.2019474 158илјади САД долари 
01-12.20186 921 536илјади САД долари 
01-11.20186 373 231илјади САД долари 
01-10.20185 751 925илјади САД долари 
01-09.20185 056 565илјади САД долари 
01-08.20184 431 452илјади САД долари 
01-07.20183 908 781илјади САД долари 
01-06.20183 347 159илјади САД долари 
01-05.20182 783 174илјади САД долари 
01-04.20182 186 931илјади САД долари 
01-03.20181 611 475илјади САД долари 
01-02.20181 085 952илјади САД долари 
01.2018517 916илјади САД долари 
01-12.20175 671 466илјади САД долари 
01-11.20175 193 147илјади САД долари 
01-10.20174 663 597илјади САД долари 
01-09.20174 112 410илјади САД долари 
01-08.20173 562 635илјади САД долари 
01-07.20173 107 649илјади САД долари 
01-06.20172 627 458илјади САД долари 
01-05.20172 137 238илјади САД долари 
01-04.20171 655 140илјади САД долари 
01-03.20171 224 622илјади САД долари 
01-02.2017757 359илјади САД долари 
01.2017349 735илјади САД долари 
01-12.20164 854 746илјади САД долари 
01-11.20164 426 240илјади САД долари 
01-10.20164 042 433илјади САД долари 
01-09.20163 608 578илјади САД долари 
01-08.20163 161 978илјади САД долари 
01-07.20162 759 643илјади САД долари 
01-06.20162 305 632илјади САД долари 
01-05.20161 927 361илјади САД долари 
01-04.20161 522 554илјади САД долари 
01-03.20161 100 006илјади САД долари 
01-02.2016705 381илјади САД долари 
01.2016316 978илјади САД долари 
01-12.20154 530 077илјади САД долари 
01-11.20154 161 399илјади САД долари 
01-10.20153 772 454илјади САД долари 
01-09.20153 356 251илјади САД долари 
01-08.20152 941 328илјади САД долари 
01-07.20152 582 379илјади САД долари 
01-06.20152 198 320илјади САД долари 
01-05.20151 768 792илјади САД долари 
01-04.20151 367 411илјади САД долари 
01-03.20151 045 626илјади САД долари 
01-02.2015678 126илјади САД долари 
01.2015337 978илјади САД долари 
01-12.20144 933 845илјади САД долари 
01-11.20144 573 127илјади САД долари 
01-10.20144 146 319илјади САД долари 
01-09.20143 699 500илјади САД долари 
01-08.20143 239 560илјади САД долари 
01-07.20142 836 234илјади САД долари 
01-06.20142 401 458илјади САД долари 
01-05.20141 957 430илјади САД долари 
01-04.20141 523 838илјади САД долари 
01-03.20141 115 987илјади САД долари 
01-02.2014703 968илјади САД долари 
01.2014320 378илјади САД долари 
01-12.20134 266 861илјади САД долари 
01-11.20133 857 678илјади САД долари 
01-10.20133 478 174илјади САД долари 
01-09.20133 093 905илјади САД долари 
01-08.20132 733 690илјади САД долари 
01-07.20132 408 704илјади САД долари 
01-06.20132 000 719илјади САД долари 
01-05.20131 642 309илјади САД долари 
01-04.20131 312 115илјади САД долари 
01-03.2013950 619илјади САД долари 
01-02.2013614 013илјади САД долари 
01.2013306 220илјади САД долари 
01-12.20124 015 403илјади САД долари 
01-11.20123 665 497илјади САД долари 
01-10.20123 315 843илјади САД долари 
01-09.20122 960 013илјади САД долари 
01-08.20122 611 728илјади САД долари 
01-07.20122 303 819илјади САД долари 
01-06.20121 967 073илјади САД долари 
01-05.20121 619 822илјади САД долари 
01-04.20121 261 399илјади САД долари 
01-03.2012943 599илјади САД долари 
01-02.2012588 878илјади САД долари 
01.2012274 664илјади САД долари 
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика