Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Бруто-домашен производ


Избери клучен показател:Временска серија за: Бруто-домашен производ

IV.20230.9% (проценет податок) 
II.20231.1 % % (проценет податок) 
I.20232.1 % % (проценет податок) 
IV.20220.6 % % (проценет податок) 
III.20222.0 % % (проценет податок) 
II.20222.8 % % (проценет податок) 
I.20222.4 % % (проценет податок) 
IV.20212.3 % % (проценет податок) 
III.20213.0 %% (проценет податок) 
II.202113.1 %% (проценет податок) 
IV.2020-0.7% (проценет податок) 
III.2020-3.3% (проценет податок) 
II.20193.1% 
I.20194.1% 
IV.20183.7% 
III.20183.0% 
II.20183.0% 
I.20180.9% 
IV.20171.6% 
III.20170.1% 
II.2017-1.8% 
I.20170.0% 
IV.20162.4% 
III.20162.4% 
II.20162.2% 
I.20162.0% 
IV.20153.9% 
III.20153.5% 
II.20153.3% 
I.20153.5% 
III.20144.3% 
II.20144.7% 
I.20143.3% 
IV.20134.1% 
III.20132.5% 
II.20132.1% 
I.20131.9% 
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика