+A   |  -A
ïïï: 357 | âââ: 76879
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Попис на продажните капацитети во трговијата на мало (први резултати), 2016 година


Вовед

Пописот на продажните капацитети во трговијата на мало беше спроведен во периодот од 1 до 12 ноември 2016 година, во согласност со Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) и Програмата за статистички истражувања 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/13, 24/14, 13/15 и 7/16).

Предмет на посматрање беше секоја одделна продавница со нејзините карактеристики: локација, трговска дејност, тип на продавница, продажен простор и друго.

Попишувањето на продавниците се изврши со интервју, односно податоците ги прибраа попишувачи кои беа избрани и обучени од Државниот завод за статистика.

Методологијата што се користеше во овој Попис беше усогласена со стандардите дефинирани од ЕВРОСТАТ и беше прилагодена кон актуелната состојба во трговската мрежа.

Основни дефиниции

Продавница - деловна просторија во која се врши продажба на производи на непосреден потрошувач со класичен метод на продажба и со посредство на продавач. Може да биде специјализирана (за одреден вид производи - прехранбени или непрехранбени) или неспецијализирана (за разновидни производи, прехранбени и непрехранбени, или само непрехранбени, но разни видови).

Трговски центар - претставува просторна групација со поголем број на продавници од различни типови и димензии, меѓусебно поврзани со патеки.Самопослуга (супермаркет, минимаркет, дисконт) - специјално изградена или адаптирана продавница за продажба на производи на мало врз база на самопослужување.

Киоск - продавница, по правило, со мала продажна површина, но не помала од 3м2, а продажбата се врши преку прозорец - шалтер.

Аптека - продавница од класичен тип во која се врши продажба на лекови, но и на одредени дрогериски производи или на детска храна.

Фабричка продавница - продавница во која се продаваат производи од сопствено производство и вообичаено се наоѓа во кругот на фабриката /производните погони.

Бензинска станица - специјално граден и опремен објект за точење и продавање на течни горива и други артикли за потребите на друмскиот превоз. На бензинските станици вообичаено се лоцирани и продавници.Последно ажурирање: 14.02.2017

 
Претходни методолошки објаснувањаДатум
Преземи 17.03.2011
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Попис на продажните капацитети во трговијата на мало 
  
  Попис на продажните капацитети во трговијата на мало (први резултати), 2016 година


   


© Државен завод за статистика