Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 



Prodhimi bimor

Të dhënat për prodhimin bimor të ndërmarrjeve dhe kooperativave bujqësore grumbullohen me anketa të rregullta vjetore statistikore. Raportet për ndërmarrjet dhe kooperativat bujqësore bazohen nëpërmjet kontabilitetit dhe evidencave tjera. Për ekonomitë individuale bujqësore të dhënat grumbullohen nga vlerësimi i kryer nga vlerësuesit statistikor. Statistikat e prodhimit bimor përfshijnë shfrytëzimin e tokës, prodhimin e drithërave, kulturave industriale dhe foragjere, perimeve dhe prodhimin e kulturave të tjera që i përkasin kësaj fushe. Statistikat e prodhimit bimor mbulojnë edhe prodhimin e frutave dhe rrushit.
 
 




Treguesit kryesor
 
  Обработлива површина  ( 2021) : 517 илј. хектари

  Земјоделска површина  ( 2021) : 1260 илј. хектари

  Ораници и бавчи  ( 2021) : 417 илј. хектари

Временска серија





Nocione dhe shpjegime

Земјоделска површина претставува збир од површините под ораници, овоштарници, лозја, ливади и пасишта.

Обработлива површина претставува збир од површините под ораници, овоштарници, лозја и ливади.

Ораници се површини засадени со жита, индустриски, фуражни култури, зеленчук и земјиште оставено незасеано привремено (помалку од 5 години).


 


© Enti shtetëror për statistikë