Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Subjektet afariste


 
 
Treguesit kryesor
 
  Активни деловни субјекти  ( 2021) : 70 424 дефинитивни податоци

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Деловни субјекти се сите правни и физички лица што вршат некоја од дејностите утврдени во Националната класификација на дејностите, со седиште на територијата на Република Македонија, регистрирани од надлежен орган во согласност со закон, односно основани со закон, како и организациски единици на странски трговски друштва и странски трговци-поединци што вршат дејност на територијата на Република Македонија.

Правни лица се сите форми на правна конструкција организирана според прописите на државата (трговски друштва, институции, установи, здруженија и други организации) со утврдени права и обврски, кои својството на правно лице го стекнуваат со денот на нивната регистрација во соодветен надлежен орган.

Физички лица се субјектите (самостојни вршители на дејности, занаетчии, индивидуални земјоделци, трговци-поединци) што поседуваат права и обврски, а својството на правен (деловен) субјект им е признаено врз основа на постојните законски прописи.

Активните деловни субјекти се сите деловни субјекти што учествуваат во создавањето на бруто-домашниот производ, а основен критериум за утврдување на активноста на субјектите се податоците за приход и/или вработени.


 


© Enti shtetëror për statistikë