Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно

10.07.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2024 година
10.06.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2024 година
10.05.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2024 година
09.04.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2024 година
15.03.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2024 година
09.02.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2023 година
10.01.2024   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2023 година
11.12.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2023 година
10.11.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2023 година
10.10.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2023 година
11.09.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2023 година
10.08.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2023 година
10.07.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2023 година
09.06.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2023 година
10.05.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2023 година
10.04.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2023 година
10.03.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2023 година
10.02.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2022 година
10.01.2023   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2022 година
09.12.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2022 година
10.11.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2022 година
10.10.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2022 година
09.09.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2022
10.08.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2022
11.07.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2022 година
09.06.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2022 година
10.05.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2022 година
11.04.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2022 година
10.03.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2022 година
10.02.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2021 година
10.01.2022   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2021 година
10.12.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2021 година
10.11.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2021 година
08.10.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2021 година
10.09.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2021 година
10.08.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2021 година
09.07.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2021 година
10.06.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2021 година
10.05.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2021 година
09.04.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2021
10.03.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2021 година
10.02.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2020 година
11.01.2021   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2020
10.12.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2020
10.11.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2020
09.10.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2020 година
10.09.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2020
10.08.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2020 година
10.07.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2020 година
10.06.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2020 година
11.05.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2020 година
10.04.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2020
10.03.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2020 година
10.02.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2019 година
10.01.2020   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2019 година
10.12.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2019 година
11.11.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2019 година
10.10.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2019 година
10.09.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2019 година
09.08.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2019
10.07.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2019
10.06.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2019
10.05.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2019
10.04.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи,вкупно, февруари 2019
11.03.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2019 година
11.02.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2018 година
10.01.2019   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2018 година
10.12.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2018 година
09.11.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2018 година
10.10.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2018 година
10.09.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2018 година
10.08.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2018
10.07.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2018 година
11.06.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2018
10.05.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2018 година
11.04.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2018 година
20.03.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2018 година
09.02.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2017 година
10.01.2018   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2017
15.12.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2017
15.11.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2017
13.10.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2017
15.09.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2017
15.08.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2017 година
14.07.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2017 година
15.06.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2017 година
15.05.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2017 година
13.04.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2017
15.03.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2017
15.02.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2016
13.01.2017   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2016
15.12.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2016
15.11.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2016
14.10.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2016
15.09.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2016
15.08.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2016
15.07.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2016
15.06.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2016
13.05.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2016
15.04.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2016
15.03.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2016
15.02.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2015
15.01.2016   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2015
15.12.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2015
13.11.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2015
15.10.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2015
15.09.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2015
14.08.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2015
15.07.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2015
15.06.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2015
15.05.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2015
15.04.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2015
13.03.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2015
13.02.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2014
15.01.2015   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2014
15.12.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2014
14.11.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2014
15.10.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2014
15.09.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2014
15.08.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2014
15.07.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2014
13.06.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2014
15.05.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2014
15.04.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2014
14.03.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2014
14.02.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, декември 2013
15.01.2014   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, ноември 2013
13.12.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, октомври 2013
15.11.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2013
15.10.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, август 2013
13.09.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2013
15.08.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јуни 2013
15.07.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2013
14.06.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, април 2013
15.05.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, март 2013
15.04.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2013
15.03.2013   Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јануари 2013


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика