Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)

10.05.2024   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), март 2024 година
09.04.2024   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), февруари 2024 година
15.03.2024   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јануари 2024 година
09.02.2024   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), декември 2023 година
10.01.2024   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), ноември 2023 година
11.12.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), октомври 2023 година
10.11.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2023 година
10.10.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), август 2023 година
11.09.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2023 година
10.08.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2023 година
10.07.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), мај 2023 година
09.06.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), април 2023 година
10.05.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), март 2023 година
10.04.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), февруари 2023 година
10.03.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јануари 2023 година
10.02.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), декември 2022 година
10.01.2023   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), ноември 2022 година
09.12.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), октомври 2022 година
10.11.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2022 година
10.10.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), август 2022 година
09.09.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2022 година
10.08.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2022 година
11.07.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), мај 2022 година
09.06.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), април 2022 година
10.05.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), март 2022 година
11.04.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), февруари 2022 година
10.03.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јануари 2022 година
10.02.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), декември 2021 година
10.01.2022   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), ноември 2021 година
10.12.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), октомври 2021 година
10.11.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2021 година
08.10.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), август 2021 година
10.09.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2021 година
10.08.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2021 година
09.07.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), мај 2021 година
10.06.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), април 2021 година
10.05.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), март 2021 година
09.04.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), февруари 2021 година
10.03.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јануари 2021 година
10.02.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), декември 2020 година
11.01.2021   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), ноември 2020 година
10.12.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), октомври 2020 година
10.11.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), Септември 2020
09.10.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), aвгуст 2020 година
10.09.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2020
10.08.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2020 година
10.07.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), Мај 2020 година
10.06.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), април 2020 година
11.05.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), март 2020 година
10.04.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), февруари 2020 година
10.03.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јануари 2020 година
10.02.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), декември 2019 година
10.01.2020   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), ноември 2019 година
10.12.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), октомври 2019 година
11.11.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2019 година
10.10.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), август 2019 година
17.09.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2019
09.08.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2019
10.07.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), мај 2019
10.06.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), април 2019
10.05.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс ирафинирани нафтени производи (19), март 2019
10.04.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи(19), февруари 2019
11.03.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јануари 2019 година
11.02.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), декември 2018
10.01.2019   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), ноември 2018
10.12.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), октомври 2018
09.11.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2018 година
10.10.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), август 2018
10.09.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2018
10.08.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јуни 2018
10.07.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), мај 2018
11.06.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), април 2018
10.05.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), март 2018
02.05.2018   Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), февруари 2018 година


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика