Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на работниците во индустријата

03.06.2024   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2024 година
02.05.2024   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2024 година
01.04.2024   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2024 година
12.03.2024   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2024 година
01.02.2024   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2023 година
29.12.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2023 година
04.12.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2023 година
01.11.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2023 година
02.10.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2023 година
01.09.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2023 година
01.08.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2023 година
03.07.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2023 година
01.06.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2023 година
02.05.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2023 година
03.04.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2023 година
10.03.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2023 година
01.02.2023   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2022 година
29.12.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2022 година
30.11.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2022 година
31.10.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2022 година
30.09.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2022 година
31.08.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2022 година
29.07.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, Јуни 2022 година
30.06.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2022 година
31.05.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2022 година
29.04.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2022 година
31.03.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2022 година
04.03.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2022 година
31.01.2022   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2021 година
30.12.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2021 година
30.11.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2021 година
29.10.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2021 година
30.09.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2021 година
31.08.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2021 година
30.07.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2021 година
30.06.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2021 година
31.05.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2021 година
29.04.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2021 година
31.03.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2021 година
05.03.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2021 година
29.01.2021   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2020 година
30.12.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2020 година
30.11.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2020 година
30.10.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2020 година
30.09.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2020 година
31.08.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2020 година
31.07.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2020 година
30.06.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2020 година
29.05.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2020 година
30.04.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2020 година
31.03.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2020 година
06.03.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2020 година
31.01.2020   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2019 година
30.12.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2019 година
29.11.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2019 година
31.10.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2019 година
30.09.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2019 година
30.08.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2019 година
31.07.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2019
28.06.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2019
31.05.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2019
30.04.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2019 година
29.03.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2019 година
08.03.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2019 година
31.01.2019   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2018 година
28.12.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2018 година
30.11.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2018 година
31.10.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2018 година
28.09.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2018 година
31.08.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2018 година
31.07.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2018 година
29.06.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2018 година
31.05.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2018 година
30.04.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2018 година
30.03.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2018 година
09.03.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2018 година
31.01.2018   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2017 година
28.12.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2017 година
29.11.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2017 година
31.10.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2017 година
29.09.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2017 година
31.08.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2017 година
31.07.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2017 година
30.06.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2017 година
31.05.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2017 година
28.04.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2017 година
31.03.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2017 година
09.03.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2017 година
31.01.2017   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2016 година
28.12.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2016 година
30.11.2016   Индекс на бројот на работниците во индустријата, октомври 2016 година
31.10.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2016 година
30.09.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2016 година
31.08.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2016 година
29.07.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2016
29.06.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2016
31.05.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2016
27.04.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2016
30.03.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2016
11.03.2016   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2016
29.01.2016   Индекс на бројот на работниците во индустријата, декември 2015
30.12.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2015
30.11.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2015
30.10.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2015
30.09.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2015
31.08.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2015 година
31.07.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2015 година
30.06.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2015 година
28.05.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2015 година
30.04.2015   Индекс на бројот на работниците во индустријата, март 2015
31.03.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2015
10.03.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2015
30.01.2015   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2014
30.12.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, ноември 2014
01.12.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2014
31.10.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2014
30.09.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2014
29.08.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2014 година
31.07.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2014
30.06.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2014
30.05.2014   Индекс на бројот на работниците во индустријата, април 2014
30.04.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, март 2014
31.03.2014   Индекс на бројот на работниците во индустријата, февруари 2014
06.03.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2014
30.01.2014   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2013
30.12.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, ноември 2013 година
29.11.2013   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2013 година
31.10.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, септември 2013 година
30.09.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, август 2013 година
30.08.2013   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2013
31.07.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, јуни 2013 година
01.07.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, мај 2013 година
30.05.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, април 2013
30.04.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, март 2013
29.03.2013   Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2013
07.03.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, јануари 2013 година
31.01.2013   Индекс на бројот на работниците во индустријата, декември 2012 година
28.12.2012   Индекс на бројот на работниците во индустријата, ноември 2012
29.11.2012   Индекс на бројот на работниците во индустријата, октомври 2012
30.10.2012   Индекс на бројот на работниците во индустријата, септември 2012
28.09.2012   Индекс на бројот на работниците во индустријата, август 2012 година
31.08.2012   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јули 2012
31.07.2012   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јуни 2012 година
29.06.2012   Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2012 година
31.05.2012   Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2012
30.04.2012   Индекс на бројот на работниците во индустријата, март 2012 година
30.03.2012   Индекс на бројот на работниците во индустријата, февруари 2012 година
01.03.2012   Индекси на бројот на работниците во индустријата, јануари 2012 година
30.01.2012   Индекси на бројот на работниците во индустријата, декември 2011 година
30.12.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, ноември 2011 година
30.11.2011   Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2011 година
28.10.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, септември 2011 година
30.09.2011   Индекси на бројот на работниците во индустријата, август 2011 година
31.08.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, јули 2011 година
29.07.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, јуни 2011 година
30.06.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, мај 2011 година
31.05.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, април 2011 година
03.05.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, март 2011 година
30.03.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, февруари 2011 година
11.03.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, јануари 2011 година
28.01.2011   Индекс на бројот на работниците во индустријата, декември 2010 година
31.12.2010   Индекс на бројот на работниците во индустријата, ноември 2010 година
30.11.2010   Индекс на бројот на работниците во индустријата, октомври 2010 година
29.10.2010   Индекс на бројот на работниците во индустријата, септември 2010 година
01.10.2010   Број на работници во индустријата, август 2010 година
31.08.2010   Бројот на работниците во индустријата во јули 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, намален за 4.1%
29.07.2010   Бројот на работниците во индустријата во јуни 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, намален за 5.2%
29.06.2010   Бројот на работниците во индустријата во мај 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, намален за 6.5%
28.05.2010   Бројот на работниците во индустријата во април 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, намален за 7.9%
29.04.2010   Бројот на работниците во индустријата во март 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, намален за 6.5%
29.03.2010   Бројот на работниците во индустријата во февруари 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, е намален за 7.6%
03.03.2010   Бројот на работниците во индустријата во јануари 2010 година, во однос на истиот месец од претходната година, намален за 7.1%


Следни соопштенија од областа: Индустрија
  Останати соопштенија од областа:   Индустрија© Државен завод за статистика