Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Туризам

11.07.2024   Туризам, мај 2024 година
11.06.2024   Туризам, април 2024 година
13.05.2024   Туризам, март 2024 година
12.04.2024   Туризам, февруари 2024 година
11.03.2024   Туризам, јануари 2024 година
12.02.2024   Туризам, декември 2023 година
11.01.2024   Туризам, ноември 2023 година
12.12.2023   Туризам, октомври 2023 година
13.11.2023   Туризам, септември 2023 година
13.10.2023   Туризам, август 2023 година
12.09.2023   Туризам, јули 2023 година
11.08.2023   Туризам, јуни 2023 година
12.07.2023   Туризам, мај 2023 година
12.06.2023   Туризам, април 2023 година
12.05.2023   Туризам, март 2023 година
11.04.2023   Туризам, февруари 2023 година
14.03.2023   Туризам, јануари 2023 година
13.02.2023   Туризам, декември 2022 година
12.01.2023   Туризам, ноември 2022 година
12.12.2022   Туризам, октомври 2022 година
11.11.2022   Туризам, септември 2022 година
14.10.2022   Туризам, август 2022 година
12.09.2022   Туризам, јули 2022 година
12.08.2022   Туризам, јуни 2022 година
12.07.2022   Туризам, мај 2022 година
13.06.2022   Туризам, април 2022 година
12.05.2022   Туризам, март 2022 година
11.04.2022   Туризам, февруари 2022 година
14.03.2022   Туризам, јануари 2022 година
14.02.2022   Туризам, декември 2021 година
14.01.2022   Туризам, ноември 2021 година
13.12.2021   Туризам, октомври 2021 година
12.11.2021   Туризам, септември 2021 година
14.10.2021   Туризам, август 2021 година
14.09.2021   Туризам, јули 2021 година
13.08.2021   Туризам, јуни 2021 година
12.07.2021   Туризам, мај 2021 година
14.06.2021   Туризам, април 2021 година
14.05.2021   Туризам, март 2021 година
12.04.2021   Туризам, февруари 2021 година
12.03.2021   Туризам, јануари 2021 година
12.02.2021   Туризам, декември 2020 година
15.01.2021   Туризам, ноември 2020 година
14.12.2020   Туризам, октомври 2020 година
12.11.2020   Туризам, септември 2020 година
14.10.2020   Туризам, август 2020 година
14.09.2020   Туризам, јули 2020 година
12.08.2020   Туризам, јуни 2020 година
13.07.2020   Туризам, мај 2020 година
12.06.2020   Туризам, април 2020 година
12.05.2020   Туризам, март 2020 година
13.04.2020   Туризам, февруари 2020 година
12.03.2020   Туризам, јануари 2020 година
12.02.2020   Туризам, декември 2019 година
14.01.2020   Туризам, ноември 2019 година
12.12.2019   Туризам, октомври 2019 година
12.11.2019   Туризам, септември 2019 година
14.10.2019   Туризам, август 2019 година
13.09.2019   Туризам, јули 2019 година
12.08.2019   Туризам, јуни 2019
12.07.2019   Туризам, мај 2019
12.06.2019   Туризам, април 2019
13.05.2019   Туризам, март 2019
12.04.2019   Туризам, февруари 2019 година
12.03.2019   Туризам, јануари 2019 година
12.02.2019   Туризам, декември 2018 година
14.01.2019   Туризам, ноември 2018 година
12.12.2018   Туризам, октомври 2018 година
12.11.2018   Туризам, септември 2018 година
12.10.2018   Туризам, август 2018 година
14.09.2018   Туризам, јули 2018 година
13.08.2018   Туризам, јуни 2018 година
12.07.2018   Туризам, мај 2018 година
12.06.2018   Туризам, април 2018 година
11.05.2018   Туризам, март 2018 година
13.04.2018   Туризам, февруари 2018 година
12.03.2018   Туризам, јануари 2018 година
12.02.2018   Туризам, декември 2017 година
12.01.2018   Туризам, ноември 2017 година
12.12.2017   Туризам, октомври 2017 година
10.11.2017   Туризам, септември 2017 година
12.10.2017   Туризам, август 2017 година
12.09.2017   Туризам, јули 2017 година
14.08.2017   Туризам, јуни 2017 година
12.07.2017   Туризам, мај 2017 година
12.06.2017   Туризам, април 2017 година
12.05.2017   Туризам, март 2017 година
12.04.2017   Туризам, февруари 2017 година
13.03.2017   Туризам, јануари 2017 година
13.02.2017   Туризам, декември 2016 година
12.01.2017   Туризам, ноември 2016
12.12.2016   Туризам, октомври 2016 година
11.11.2016   Туризам, септември 2016 година
13.10.2016   Туризам, август 2016 година
12.09.2016   Туризам, јули 2016
12.08.2016   Туризам, јуни 2016
12.07.2016   Туризам, мај 2016
13.06.2016   Туризам, април 2016
12.05.2016   Туризам, март 2016
12.04.2016   Туризам, февруари 2016
14.03.2016   Туризам, јануари 2016 година
12.02.2016   Туризам, декември 2015
12.01.2016   Туризам, ноември 2015
14.12.2015   Туризам, октомври 2015
12.11.2015   Туризам, септември 2015
13.10.2015   Туризам, август 2015
14.09.2015   Туризам, јули 2015
13.08.2015   Туризам, јуни 2015 година
13.07.2015   Туризам, мај 2015
12.06.2015   Туризам, април 2015 година
12.05.2015   Туризам, март 2015 година
14.04.2015   Туризам, февруари 2015
13.03.2015   Туризам, јануари 2015
12.02.2015   Туризам, декември 2014
15.01.2015   Туризам, ноември 2014
12.12.2014   Туризам, октомври 2014
12.11.2014   Туризам, септември 2014 година
15.10.2014   Туризам, август 2014 година
12.09.2014   Туризам, јули 2014
13.08.2014   Туризам, јуни 2014
14.07.2014   Туризам, мај 2014
12.06.2014   Туризам, април 2014 година
13.05.2014   Туризам, март 2014
11.04.2014   Туризам, февруари 2014 година
12.03.2014   Туризам, јануари 2014 година
12.02.2014   Туризам, декември 2013 година
15.01.2014   Туризам, ноември 2013 година
12.12.2013   Туризам, октомври 2013 година
12.11.2013   Туризам, септември 2013 година
16.10.2013   Туризам, август 2013 година
13.09.2013   Туризам, јули 2013
13.08.2013   Туризам, јуни 2013 година
12.07.2013   Туризам, мај 2013 година
12.06.2013   Туризам, април 2013 година
13.05.2013   Туризам, март 2013 година
12.04.2013   Туризам, февруари 2013
12.03.2013   Туризам, јануари 2013 година
12.02.2013   Туризам, декември 2012 година
14.01.2013   Туризам, ноември 2012 година
12.12.2012   Туризам, октомври 2012 година
12.11.2012   Туризам, септември 2012 година
16.10.2012   Туризам, август 2012 година
14.09.2012   Туризам, јули 2012 година
14.08.2012   Туризам, јуни 2012 година
12.07.2012   Туризам, мај 2012 година
12.06.2012   Туризам, април 2012 година
14.05.2012   Туризам, март 2012 година
12.04.2012   Туризам, февруари 2012 година
13.03.2012   Туризам, јануари 2012 година
13.02.2012   Туризам, декември 2011 година
12.01.2012   Туризам, ноември 2011 година
12.12.2011   Туризам, октомври 2011 година
14.11.2011   Туризам, септември 2011 година
18.10.2011   Туризам, август 2011 година
13.09.2011   Туризам, јули 2011 година
12.08.2011   Туризам, јуни 2011 година
12.07.2011   Туризам, мај 2011 година
14.06.2011   Туризам, април 2011 година
12.05.2011   Туризам, март 2011 година
12.04.2011   Туризам, февруари 2011 година
14.03.2011   Туризам, јануари 2011 година
14.02.2011   Туризам, декември 2010 година
12.01.2011   Туризам, ноември 2010 година
13.12.2010   Туризам во Република Македонија, октомври 2010 година
12.11.2010   Туризам во Република Македонија, септември 2010 година
14.10.2010   Бројот на туристите во август 2010 година, во однос на август 2009 година, е намален за 1.4%, а бројот на ноќевањата е намален за 8.3%
14.09.2010   Бројот на туристите во јули 2010 година, во однос на јули 2009 година, е намален за 0.4%, а бројот на ноќевањата е намален за 8.8%
13.08.2010   Бројот на туристите во јуни 2010 година, во однос на јуни 2009 година, е зголемен за 0.6%, а бројот на ноќевањата е намален за 0.5%
12.07.2010   Бројот на туристите во мај 2010 година, во однос на мај 2009 година, е зголемен за 0.8%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 13.8%
11.06.2010   Бројот на туристите во април 2010 година, во однос на април 2009 година, е зголемен за 8.3%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 35.7%
13.05.2010   Бројот на туристите во март 2010 година, во однос на март 2009 година, е намален за 13.5%, а бројот на ноќевањата е намален за 2.6%
13.04.2010   Бројот на туристите во февруари 2010 година, во однос на февруари 2009 година, е намален за 6.3%, а бројот на ноќевањата е зголемен за 4.9%
12.03.2010   Бројот на туристите во јануари 2010 година, во однос на јануари 2009 година, е намален за 21.5%, а бројот на ноќевањата е намален за 23.9%


Следни соопштенија од областа: Туризам и угостителство
  Останати соопштенија од областа:   Туризам и угостителство

Туризам
Економски сметки во туризмот


© Државен завод за статистика