Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Индекси на единечна вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија, 2013

 


Во ова издание Државниот завод за статистика ги објавува податоците за индексите на цени (единица вредност) на извезената и на увезената стока во 2013 година.
Методологијата за пресметување на индексите на цените на извезената и на увезената стока се базира на стандардите, дефинициите и препораките од ООН.
Индексите се значајни индикатори за следење на промените во количествата и цените во увозот и во извозот, и во голема мерка ќе придонесат за соодветно насочување на производството и меѓународната трговија, во сферата на подготовката на макроекономските показатели, за потребите на бизнисмените и останатите корисници на податоци.

Ова е последно издание на публикацијата Индекси на единечна вредност на извезената и на увезената стока во Република Македонија. Најновите податоци се на располагање во МакСтат базата на следниот линк: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/.           
Датум на издавање: 16.12.2015
PDF:   Преземи ја публикацијата  800Kb
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 39
ISBN: 978-608-227-211-5
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

  Надворешна трговија, 2014 (НТ)
 

 

 


© Државен завод за статистика