Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Туризам во Република Македонија, 2011-2015

 


„Туризам во Република Македонија, 2011-2015“ е публикација што редовно годишно се подготвува во
Државниот завод за статистика и во која се презентирани податоците од редовното месечно истражување ТУ.11
со кое се прибираат податоци за бројот на туристите и бројот на ноќевањата од сите деловни субјекти кои даваат
услуги за сместување од областа на угостителството и другите дејности. Тоа значи дека во бројот на туристите и
ноќевањата се вклучени и податоците од приватните капацитети за сместување преку податоците од туристичките
бироа, како и од другите единици за сместување.
Во 2008 година за првпат се воведе статистичко следење на објектите за сместување според бројот на
ѕвездички. Категоризацијата на објектите со ѕвездички не може да се поврзе по автоматизам со категоризацијата
со која претходно се следеа објектите и поради тоа има прекин во годишните серии на податоци.
Во публикацијата се дадени податоци за бројот на туристите и ноќевањата по години и по месеци, по видови
места и по видови и категории на деловни единици, по земја на припадност на туристите, по региони, како и
податоци за капацитетите за сместување. Исто така, дадени се и споредбени податоци со 2011 како базна година.

Почитувани корисници,
Најновите податоци од оваа публикација во иднина ќе бидат објавувани во МАКСтат базата на податоци           
Датум на издавање: 18.05.2016
PDF:   Преземи ја публикацијата  1.59Mb
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 53
ISBN: 978-608-227-222-1
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика