+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Жените и мажите во Северна Македонија, 2020

 


Почитувани корисници, пред вас е дванаесеттото издание на публикацијата „Жените и мажите во Северна Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика ги прибира преку своите сè поразвиени родови статистики. Имајќи ја предвид содржината на претходните изданија, во ова издание се обидовме да го продолжиме континуитетот на објавените податоци, но и да презентираме нови содржини кои ќе ви овозможат да добиете слика за демографските карактеристики на жените и на мажите во Република Северна Македонија, како и нивната застапеност во социјалниот и економскиот живот на земјата. Презентираните индикатори од родовите статистики ни овозможуваат да го следиме процесот на воспоставување на еднаквите можности и еднаквиот третман на жените и на мажите во разни области од животот: образованието, вработувањето, правосудството, културата, социјалната заштита.            
Датум на издавање: 05.03.2021
PDF:   Преземи ја публикацијата  
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 103
ISBN: /
ISSN: 1857-7520
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика