Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Регионите во Република Северна Македонија, , 2023

 


Запознајте ја Република Северна Македонија на регионалнo и на локално ниво преку статистичките податоци што се однесуваат на населението, но и на
географските, социоекономските, културните, просторните и сообраќајните услови и содржини.
Ова тринаесетто издание на „Регионите во Република Северна Македонија, 2023 година“, коешто ги прикажува осумте неадминистративни региони во
државата, поделени според Номенклатурата НТЕС (Номенклатура на територијални единици за статистика), усогласена со европската регулатива, дава одговор
на вашите прашања преку табели, графикони, мапи и коментари.
Податоците во публикацијата се од голема важност и се користат за планирање и водење на регионалната и локалната политика во државата. Во таа смисла,
обработените податоци се основа за преземање на активности и мерки за намалување на разликите во природните, економските, демографските, како и
социјалните и инфраструктурните карактеристики на територијалните статистички единици во државата.
Упатувајќи на користење на оваа публикација, Државниот завод за статистика повратно ги очекува вашите коментари, предлози и сугестии во насока на
збогатување на нејзината содржина, а со тоа и зголемување на нејзината вредност и полезност за сите нејзини корисници.


           
Датум на издавање: 28.12.2023
PDF:   Преземи ја публикацијата  
   
   
Број на страници: 127
ISBN: /
ISSN: /
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика