Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Запишани студенти на додипломски студии, 2021/2022

 


Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2020/2021 година, како и податоци за запишаните студенти во периодот од 1976/77 до 2020/2021 година.

Податоците се добиени врз основа на добиените извештаи од редовното годишно истражување за запишани студенти. Со обработката на извештаите се добиени агрегирани податоци за повеќе белези, и тоа:

-  годините на студирање на студентите, претходно завршената школска подготовка, возраста, изјаснувањето за припадноста кон етничка заедница и државјанството, местото на постојано живеење итн.           
Датум на издавање: 30.09.2022
PDF:   Преземи ја публикацијата  6
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 232
ISBN: /
ISSN: /
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика